Kontakty a úřední hodiny konzulární oddělení

Poslání konzulátu

Francouzské velvyslanectví v Praze zastupuje francouzskou vládu u místní vlády.

Konzulární oddělení má za úkol hájit zájmy francouzských státních příslušníků, ať už se jedná o lidi, kteří v zemi žijí krátkodobě nebo trvale.

Na francouzský konzulát se obracejte, pokud potřebujete osobní doklady, nahlásit změny v matrice (narození, úmrtí, sňatek, rozvod atd.), ověřit podpis, nahlásit ztrátu nebo krádež osobních dokladů, zapsat do volebního seznamu, podat žádost o vyplácení důchodu pro válečné veterány, vystavit plnou moc pro hlasování ve Francii.

Francouzi žijící v České republice, registrovaní na konzulátě, zde také hlasují v případě prezidentské volby nebo referenda.

Kontakt

Adresa
Velkopřevorské náměstí 2
118 01 PRAHA 1

Poštovní schránka 102

Pro vstup do konzulátu použijte hlavní vchod do Buquoyského paláce, kde je sídlo Francouzského velvyslanectví (Velkopřevorské náměstí 2, Praha, Malá Strana)

Tramvajové linky : číslo 12, 20, 22 / stanice Hellichova nebo Malostranské náměstí

Plánek

Úřední hodiny

Od pondělí do pátku od 9h do 12h30

V roce 2016 bude konzulát zavřený v tyto sváteční dny :

Nový rok: pátek 1. ledna
Velký pátek : pátek 25. března
Velikonoční pondělí: pondělí 28. března
Nanebevstoupení Páně: čtvrtek 5. května
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje: úterý 5. července
Den upálení Mistra Jana Husa: středa 6. července
Den české státnosti: středa 28. září
Státní svátek: pátek 28. října
Den boje za svobodu a demokracii: čtvrtek 17. listopadu
Vánoční svátky: pondělí 26. prosince

Výjimečná uzávěrky: čtvrtek 14.července

Dernière modification : 10/08/2016

Haut de page