Změna konzulárních kompetencí velvyslanectví

Ministerstvo zahraničních věcí rozhodlo, že počínaje 1. zářím 2009 vytvoří "konzulární středisko ve Vídni" (Rakousko) a přenese tam část kompetencí svých konzulátů v Praze, Budapešti a Bratislavě.

I – Do Vídně byly přesunuty tyto kompetence :
- vydávání víz
Stačí je poslat spolu s francouzským překladem na adresu :
Consulat de France à Vienne, Wipplingerstrasse 24/26 A, 1010 Wien,
tel. 431 502 75 200, fax : 431 502 75 253,
fransulat@org.france.at

II – Praha si ponechává :
- vydávání pasů, občanských průkazů, laissez-passer /propustek/ a pasů vydávaných v naléhavých případech
formality spojené se zápisem do registru Francouzů, usazených mimo Francii
- žádosti o sociální dávky a stipendia, jakož i pomoc Francouzům usazeným v ČR nebo projíždějícím Českou republikou
matriční listiny, vystavené francouzskými úřady dříve než české listiny : týká se rodných listů, sňatků mezi Francouzi na velvyslanectví, úmrtních listů a uznání otcovství.
- zápisy z české matriky : týká se rodných listů, oddacích listů, úmrtních listů, uznání otcovství. Tyto dokumenty, vypracované v češtině, budou zaneseny do francouzské matriky Francouzským velvyslanectvím ve Praze.
- vyřizování formalit pro získání francouzské státní příslušnosti
Konzulární oddělení Francouzského velvyslanectví v Praze je francouzské komunitě v České republice i nadále k dispozici, pokud jde o odpovědi a upřesnění týkající se tohoto nového nařízení.

Dernière modification : 22/05/2015

Haut de page